1. Hou het gezellig. Niet schelden, geen ruzie maken, geen irritant gedrag.
2. Schrijf niet in Hoofdletters (schreeuwerig) en/of onduidelijke kleuren.
3. Geen achtergronden in de chatbox: dit maakt de chatbox onoverzichtelijk.
4. Geen links in de algemene box. Als iemand een link wil, geef je die prive.
5. Geen commentaar op beslissingen van de @'s. Zij verwijderen alleen in het belang van de chat (en dus van jou). Als een @ je ergens op aanspreekt word je geacht dit op te volgen.
Voor klachten neem je contact op met info
@megatycoon.nl